ติดตาม ตรวจสอบเงินโครงการ กข.คจ. บ้านบางคู ม.3 ต.ควนทอง

วันที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอขนอม พร้อมด้วย นายวสุยล ครุยทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลควนทอง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ เงินโครงการ กข.คจ. บ้านบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 10 times, 1 visits today)