ติดตาม เยี่ยมเยียน กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอขนอม พร้อมด้วย นายวสุยล ครุยทอง และนางสาวสุติมา ธรรมโชติ  ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการต่อยอดแปรรูปอาหารทะเล(ทำปลาเค็ม) และโครงการจำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป(ต่อยอด) ณ บ้านบางแพง หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 5 times, 1 visits today)