พช.ขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ข่าวสาร ติดตาม อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา📣

🔅พช.ขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565🔅

📆 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

🕘 เวลา 07.00 น.

นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธาน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน จิตอาสา ผู้นำชุมชนและประชาชน

ในการนี้ นายวัชรพงษ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอขามทะเลสอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระสงค์ จำนวน 20 รูป เวลา 07.00 น.
  2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 08.30 น.

🏢ณ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

“๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก

#จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_ขามทะเลสอ

📌สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา📌

(Visited 2 times, 1 visits today)