พช.ขามทะเลสอ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📣ข่าวสาร..ติดตาม..อ.ขามทะเลสอ📣
🔅พช.ขามทะเลสอ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🔅
📋วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.
✨ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอขามทะเลสอ โดยนายวัชรพงษ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอขามทะเลสอ มอบหมายให้นางสาวประภาศรี กอพูลกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายมานะ หินสันเทียะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอขามทะเลสอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ โครงการเลี้ยงหมูขุน และโครงการเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการหนี้ การชำระหนี้เมื่อครบกำหนด

🏢ณ พื้นที่ตำบลพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ขามทะเลสอ
สำนักข่าว พช. ขามทะเลสอ รายงาน
📌สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา📌

(Visited 4 times, 1 visits today)