พช.คำตากล้าลงพื้นที่เเละเข้าร่วมการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านนางจันทรา ฤาชา บ้านโนนไทรทอง 30 หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า โดยใช้งบประมาณ “ทุนปัญญา” ในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า”กองทุนแม่ดูแลคนยากไร้ “โดย สพอ.คำตากล้าได้นำมอบผ้าห่มและปัจจัย

พช.คำตากล้า มอบลายผ้าพระราชทาน”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านเพีย หมู่ 6 และกลุ่มทอผ้าถุงลายมัดหมี่และผ้าขาวม้า

พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวนาคำ หมู่ 13 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านแพด หมู่ 1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงบูรพา หมู่ 11 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านวังเวิน หมู่ 8 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนติ้ว หมู่ 8 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

พช. คำตากล้า ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยดินดำ หมู่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร