ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผ้าครามงามเมืองสกล กลุ่มทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวอรอนงค์ พรมแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเเละนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผ้าครามงามเมืองสกล บ้านหนองพอกน้อย หมู่ 4 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

**ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ดำเนินงานดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19**

(Visited 18 times, 1 visits today)