พช.คำตากล้า มอบลายผ้าพระราชทาน”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านเพีย หมู่ 6 และกลุ่มทอผ้าถุงลายมัดหมี่และผ้าขาวม้า

เข้าชม 14 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10 : 00 น.

นางสาวอรอนงค์ พรมแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า มอบหมายให้
นางสาวธราภรณ์ บับพาน นายฉลองรัตน์ พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ เป็นผู้แทนมอบลายผ้าพระราชทาน”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าฯ จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านเพีย หมู่ 6 และกลุ่มทอผ้าถุงลายมัดหมี่และผ้าขาวม้า เพื่อพัฒนา ต่อยอดผ้าไทยสู่สากล ภายใต้ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

**ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ดำเนินงานดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19**

(Visited 14 times, 1 visits today)