สำนักงานพัฒนาชุมชนคำตากล้า ดำเนินกิจกรรม 5. ส

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวอรอนงค์ พรมแสง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า เเละนักพัฒนารัฐบาล-ดิจิทัล ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า พร้อมฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

(Visited 9 times, 1 visits today)