ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการด้านอาหาร ระดับอำเภอ

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 27 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30น.เป็นต้นไป นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอคำตากล้า/หน.คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการด้านอาหาร ระดับอำเภอ มอบหมายให้ นายจิระเดช จิตสังข์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ พรมแสง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอคำตากล้า และคณะทำงานระดับอำเภอ ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ โรงแรม ร้านตัดผม ร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่นๆในพื้นที่อำเภอคำตากล้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางสำหรับสถานประกอบการด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(Visited 6 times, 1 visits today)