พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ผ้าคราม งามเมืองสกล

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ผ้าครามงามเมืองสกล บ้านหนองพอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวอรอนงค์ พรมแสง รักษาราชการพัฒนาการอำเภอคำตากล้า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า และนักพัฒนาระบบดิจิทัล ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่ม กระบวนการย้อมไหมผ้าคราม ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการทอผ้าไหมยกดอกลายขิด ผ้าฝ้ายยกดอกลายขิด ทั้งนี้ ยังให้คำแนะนำช่องทางการตลาด พร้อมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้าช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับทางกลุ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มได้ทางเพจ ผ้าคราม งามเมืองสกลและ เพจ ครามหอม

(Visited 6 times, 1 visits today)