สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ดำเนินกิจกรรม 5.ส

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า พร้อมฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

(Visited 10 times, 1 visits today)