เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นางสาวอรอนงค์ พรมแสง พัฒนาการอำเภอคำตากล้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรครูการศึกษานอกระบบ(กศน.) เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร โดยมีกิจกรรมตกแต่งบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ได้แก่กลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองเหมิดเมี่ยง และกลุ่มจักสานผู้สูงอายุตำบลแพล

(Visited 10 times, 1 visits today)