รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลราชกุมาร

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ พรมแสง พัฒนาการอำเภอคำตากล้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลราชกุมาร ที่บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอคำตากล้า ได้แก่ กลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองเหมิดเมี่ยง กลุ่มจักสานผู้สูงอายุตำบลแพด

(Visited 8 times, 1 visits today)