ติดตามและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองเหมิดเมี่ยง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. นางสาวอรอนงค์ พรมเเสง รักษาราชการเเทนพัฒนาการอำเภอคำตากล้า มอบหมายให้นางสาวธราภรณ์ บับพาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม และให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่๗ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในการเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย จังหวัดสกลนคร

(Visited 9 times, 1 visits today)