ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ

🎯ที่นี้..ขามสะแกแสง

🕗วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.

🌄นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง ร่วมประชุม Morning brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อร่วมหารือวาระการขับเคลื่อนงาน จังหวัดนครราชสีมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
📍ณ ห้องประชุมอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.ขามสะแกแสง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartners

(Visited 3 times, 1 visits today)