ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอ/รับรองความถูกต้อง และคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

🎯ที่นี้..ขามสะแกแสง

🕗วันที่ 19 ตุลาคม 2564

🌄นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอ/รับรองความถูกต้อง และคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
🌅ตามโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ร่วมเวทีรับรองคุณภาพ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลในฐานะคณะทำงานบริหารการจัดเก็บ จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

📍ณ หอประชุมเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.ขามสะแกแสง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartners

(Visited 2 times, 1 visits today)