เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet

☀️ที่นี่…ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
📣📣 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
       เวลา 09.00 น .
📢 นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 8/2564  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet โดยในการประชุมครั้งนี้ มี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมสำคัญต่างๆ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
🌼change for good
💌สถานีข่าว สพอ.ขามสะแกแสง รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)