ท่านอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง

☀️ที่นี่…ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
📣📣 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.00 น.
⛳ ท่านอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2564 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
🎯ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง ต.นครราชสีมา
🌼change for good
💌สถานีข่าว สพอ.ขามสะแกแสง รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)