ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมชมโครงการ “ปลูกผักสวนครัว” ของอำเภอคำม่วง ณ บริเวณข้างกองร้อย อส.อ.คำม่วง

            วันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 11.00 น. นายสนั่น พงษ์ [...]

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 💗 ❣ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเ [...]

คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

@สพอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์@ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายอุท [...]