คณะกรรมการ KBO จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอคำม่วง

@คำม่วง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางเครือวรรณ สดใส ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอคำม่วง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผ้า “ข้องแพรวา” หนองยางใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลเนินยาง และกลุ่มทอผ้าซิ่นแพรวาประยุกต์ “ผ้าซิ่น/ผ้าแพรวา” บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10 ตำบลโพน โดยมี น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง และนายวิจิตร ศรีบ้านโพน พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP ประสานงานในครั้งนี้

(Visited 60 times, 1 visits today)