สตรีตำบลเนินยาง อ.คำม่วง “ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

สตรีตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง  “ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

@คำม่วง วันที่ 8 พฤษภาคม  2563 นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน

(Visited 14 times, 1 visits today)