จิตอาสาคำม่วง ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนิน ต.เนินยาง

@คำม่วง วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ เป็นประธานในการทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนิน ต.เนินยาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวงชนบท เส้นทางจาก ต.โพน-ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง ระยะทาง 8 กม. โดยมีจิตอาสาและประชาชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน โดย น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง และเจ้าหน้าที่จาก สพอ.คำม่วง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 32 times, 1 visits today)