อ.คำม่วง ประชุมติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบาทสตรี

@สพอ.คำม่วง วันที่ 24 กันยายน 2562 ร้อยโทธวัชชัย เหมวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกลุ่ม/โครงการที่มีหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่อำเภอคำม่วง จำนวน 22 กลุ่ม/โครงการ โดยมีประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดหนี้ พร้อมด้วย น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานการประชุมและให้ข้อมูลในการติดตาม ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 38 times, 1 visits today)