อ.คำม่วง ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@สพอ.คำม่วง วันที่ 19 กันยายน 2562 น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอคำม่วง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการนำมาตรการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ รวมถึงร่วมค้นหาความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และวางแผนการดำเนินงานของหมู่บ้านฯ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 12 times, 1 visits today)