ถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งคลอง

@คำม่วง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมบ้านทุ่งคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง

(Visited 27 times, 1 visits today)