อำเภอคำม่วง ส่งมอบตราสัญลักษณ์ GI “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์”

@ สพอ.คำม่วง วันที่ 20 สิงหาคม 2562 รท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์” (GI) ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราฯ กว่า 50 ราย พร้อมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์” ระดับพื้นที่ อำเภอคำม่วง ร่วมส่งมอบ ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอและคณะ ประสานงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 83 times, 1 visits today)