สพอ.คำม่วง ประเมิน GVH บ้านดงสวน

@ สพอ.คำม่วง วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทราบถึงระดับความสุขมวลรวม (GVH) ของหมู่บ้าน ณ บ้านดงสวน หมู่ที่ 7 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 47 times, 1 visits today)