อภิชาติ คำตานิตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำม่วง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khammuang วันที่ 21 ก.ค. 2565

นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการ “หมู่บ้าน ชุมชน คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะตรวจประเมินโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่านิยม 11 ประการ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khammuang วันที่ 16 ก.ค. 2565

อำเภอคำม่วง เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จังหวัดกาฬสินธุ์แก้จนด้วยใจ ไปด้วยกัน”

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khammuang วันที่ 27 ก.ค. 2565

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดินจี่

💥💥จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่ [...]