ณัฐธิฌา พัฒนชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำม่วง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khammuang วันที่ 23 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”