พช.คำชะอี ร่วมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.00 น. นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยนายประสบ ยืนยั่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอีเป็นประธานในการดำเนินโครงการ และมีส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมออกบริการประชาชน เพื่อให้พัฒนาการให้บริการเชิงรุกของอำเภอให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน ส่งเสริมประสิทธิภาพของอำเภอในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี ได้แจ้งข้อราชการและงานประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) การขับเคลื่อนงาน OTOP /การคัดสรร (OPC.) จัดระดับดาวย กระดับผลิตภัณฑ์
2) การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
และได้มีการสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อมอบให้กับผู้มารับบริการ
ณ วัดชัยเสกมงคล บ้านโคก หมู่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
#TPMAP
ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี
(Visited 13 times, 1 visits today)