พช.คำชะอี ร่วมกิจกรรม “เข้าวัดทำบุญ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม คำชะอี”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.00 น. นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี ร่วมโครงการ””เข้าวัดทำบุญ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม คำชะอี” โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอีเป็นประธานดำเนินโครงการ และมีส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมด้วยการบ่มเพาะปลูกจิตสำนึกศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้กลับคืนสู่สังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมสืบไป
ณ วัดจันโทวาส  หมู่ 8,11 บ้านม่วง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
#TPMAP
ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี
(Visited 15 times, 1 visits today)