พช.คำชะอี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี  ร่วมปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด รอบๆบริเวณโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”              ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#womenfund.in.th/
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD MUKDAHAN : Change for Good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

(Visited 8 times, 1 visits today)