นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำชะอี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khamchai วันที่

พช.คำชะอี เปิดการฝึกอบรมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและสาธิตอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร (ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ)จังหวัดมุกดาหาร