💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางมัชฌิมา [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูลูกค้า ปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและลูกหนี้นอกระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางมัชฌิมา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

💠 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางมัชฌิมา [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 พช.เกษตรวิสัย ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

💠วันจันทร์ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอภิชาต อารีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอเกษตวิสัย : ดำเนินกิจกรรม Kick Off การน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ ๒ ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย Covid -๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

💠วันจันทร์ที่ ๒๑​ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชา [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.อำเภอเกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด: สุดยอดผู้นำการพัฒนาตำบลดงครั่งน้อยร่วมกับเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ผนึกกำลัง เอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แปลง clm นายสมบัติ พนมเขต

💠@พช.อำเภอเกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด: สุดยอดผู้นำการพัฒนาตำบล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

สพอ.เกษตรวิสัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ [...]
อ่านเพิ่มเติม