สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2565 และมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้นำ อช. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงผักบ้านพักนายอำเภอ

💠สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้นำ อช. เพื่อขั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด: ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด: ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนโ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด : ดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับอำเภอ ผ่านระบบ Zoom Meeting

@พช.อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด : ดำเนินการประชุมสร้างคว [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมไพร (ศจพ.อ.)ทีมปฏิบัติการการขจัดความยากจนฯ และทีมพี่เลี้ยง อำเภอเกษตรวิสัย

@สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอเกษตรวิสัย

💠@สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลเหล่าหลวง

สพอ.เกษตรวิสัย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย : คลิ๊กที่นี่ “Click ชุมชน” ณ ห้องประชุมเมืองเกษ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ชั้น ๒ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

💠สพอ.เกษตรวิสัย : คลิ๊กที่นี่ “Click ชุมชน” [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

💠สพอ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มปร [...]
อ่านเพิ่มเติม