การจัดการเรื่องร้องเรียน

การจัดการเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมายความรับผิดชอบระบบจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

 

Facebook

(Visited 26 times, 1 visits today)