พช.เกษตรสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2) การร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
3) การดำเนินโครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม
4) การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยรายงานจำนวนผู้ค้า-ผู้เสพ ยาเสพติด การเข้ารับการบำบัด และกิจกรรมที่ขับเคลื่อน
5) ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมหมู่บ้านละ 1 คน
6) การบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน และกิจกรรมการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด การจัดการขยะ การปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#CDD
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวโดย สพอ.เกษตรสมบูรณ์
——————————
งามเกษตรสมบูรณ์
งามคุณค่าวัฒนธรรม
งามล้ำธรรมชาติพูนผล
งามใจงามคนคุณภาพ
งามมูลค่า11ศรีสู่สากล
งามแย้มยลสาวบ้านแต้เกษตรสมบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)