พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยและเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านในเหล

📒 วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางนวลจันทร์ โพธิ์วิจิตร นายอำเภอกะปง เป็นประธานเปิดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยและเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านในเหล โดยมี นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอกะปง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาว ศริญญา. ใจเย็น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอกะปง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะปง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบธงลัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.3 บ .ในเหล อ.กะปง จ. พังงา เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขึ้นเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่พื้นที่อื่นๆ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านในเหล หมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)