ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

📒 วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆของกลุ่มงานยุทธศาสตรและกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมนุม ต่อด้วยการวางแผนการจัดเก็บ จปฐ เพื่อจัดเก็บให้ครบตามเป้าหมาย ตามกำหนดเวลาโดยมี นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอกะปง ได้ดำเนินการการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะปง ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)