เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่านา

📒 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอกะปง มอบหมายให้ นายอากร หยังหลัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่านา โดยมีนายนพพล ประกอบแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เป็นประธานเปิดการประชุม เพี่อการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(Visited 3 times, 1 visits today)