นางพนิดา คงเสน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกะปง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง จังหวัดพังงา