์Nureya มุกแท้อันดามัน

nureya มุกแท้อันดามัน เป็นผู้ผลิตที่เกิดภายในชุมชน โดยได้รับความรู้การทำเครื่องประดับมุกจากจังหวัดกระบี่ และได้นำความรู้มาใช้สร้างผลิตภัณฑ์เป็นตนเอง

ผลิตภัณฑ์ของ Nureya ได้แก่ สร้อยคอมุก (3 ดาว)  แหวนมุก (4 ดาว) จี้มุก กำไลมุก ฯลฯ

สถานที่ผลิต : เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

เบอร์โทร : 081-2703780 (คุณธีระวัฒน์  สมหวัง)

(Visited 96 times, 1 visits today)