ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี

ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ เป็นกลุ่มที่เกิดจากการได้รับความรู้ในการทำรองเท้าถักเชือกไหม ซึ่งเป็นการประยุกต์สินค้าจากเชือกไหม โดยใช้แรงงานภายในชุมชน ส่งเสริมให้รายได้ภายในชุมชน

ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี ได้แก่ รองเท้าเชือกถัก(3 ดาว) และรองเท้าหนังตอกลาย (4 ดาว)

ที่่ตั้ง : เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

เบอร์โทร : 081-2714817 (คุณธวัช  หนูดำ)

(Visited 733 times, 1 visits today)