ประกวดกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์

(Visited 89 times, 1 visits today)