การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อำเภอกะเปอร์ ได้มีการจัดการประชุมกลั่นกรองโครงการทุกๆเดือน พยายามเพื่อที่ชาวบ้านสามารถได้รับโอกาสในการตั้งตัว และต่อยอด สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป

ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อเสนอโครงการ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ชั้น 1 เข้ามาประตูแรก อยู่างขวามือห้องแรก

(Visited 29 times, 1 visits today)