วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านคุณจีรนันท์ ภาคอารีย์ หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลกะเปอร์

(Visited 22 times, 1 visits today)