อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

🌷🌼อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลู [...]

อ่านต่อ

จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริห [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ร่วมกับ กศน.

🌷🌼พช.กะเปอร์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการคัดเลือก 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการคัดเลือก 1 จังหวั [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน”

🌷🌼กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสา [...]

อ่านต่อ