🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพ [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกข่าตะไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

       พช.กะเปอร์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจ [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก โคก หนอง นา โมเดล สถานีตำรวจภูธรภาค 8 ดีเด่น “บูรณาการสร้างเครือข่ายการพัฒนา”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก โคก หนอง นา โมเดล สถ [...]

อ่านต่อ