โครงสร้างบุคลากร

นางสาวจีรจิต ทองสีขาว

พัฒนาการอำเภอกะเปอร์

นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายนวิน สังข์เทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 480 times, 1 visits today)