🌐เครือข่ายกองทุนแม่ฯอำเภอกะเปอร์ ขับเคลื่อนโครงการ ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านล้านซีซี 💧

🌐เครือข่ายกองทุนแม่ฯอำเภอกะเปอร์ ขับเคลื่อนโครงการ ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านล้านซีซี 💧

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

🌊นายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนายพงศ์พัฒน์ พริ้มแก้ว ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
🌊โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
🌊ในการนี้นายพงศ์พฒน์ พริ้มแก้ว ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอกะเปอร์ ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการ “๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ซึ่งเป็นการการหาทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละกองทุนไม่น้อยกว่ากองทุนละ ๙๙๙ บาท
🏥ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (covod๑๙) อย่างเคร่งครัด
🏕กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง⛰
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
ข่าวที่ 1/6

(Visited 7 times, 1 visits today)