🌾พช.กะเปอร์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🌾

🌾พช.กะเปอร์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตา [...]

อ่านต่อ