🌾พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕🌾

🌾พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕🌾
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
🌻น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๕ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
🌻ในการนี้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานการประเมินผลคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายธีรยุทธ คงคล้าย ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
🌻สำหรับผู้เข้ารับการประเมินผลคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของอำเภอกะเปอร์ คือนายจำเนียร สาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ซึ่งมีผลงานหลายอย่างที่เห็นเด่นชัดในการทำงานเพื่อชุมชน และเป็นที่เคารพรักแก่ชาวต.บางหิน โดยเฉพาะบ้านคลองทราย
“ระนองต้องมา”
🏕“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”🌄
(Visited 11 times, 1 visits today)